sadnapil

57 פוסטים

הודעות לבוגרים

מהנעשה בישיבה דידי קריגר- רכז קשרי חוץ ובוגרים ערב היכרות וגיבוש לכ 40 בחורים שמצטרפים אלינו לשנה הבאה!מרגש היה לראות חבורה מיוחדת- באיכות, בכמות, ובדרישת ה’!ליבנו מלא תפילה לה’ ייתברך, שיצליח את דרכם ובכול אשר […]

מידע לשבושיות

מדרשת תכלת בראשות הרבנית טובה אליהו מזמינה אותך לבוא ולהתרשם לפרטים ותיאום ניתן לפנות לרכזת המדרשה- צופיה גאולה מדרשת תכלת ממוקמת בעיר העתיקה בצפת צמוד לבית כנסת אבוה”ב, בית הכנסת המרכזי של הרב שמואל אליהו […]

בכל דרכיך דעהו

מטרת הסמינריון: בסמינריון זה נעסוק בקשר המיוחד בין אדם לה’. בהבנה שהאדם צריך להיות קשור עם ה’ בכל מהלך חייו. בתוכנית הצגת פתיחה עם מדריכי הסמינר “לפתוח את הלב”- שיחת פתיחה מפי הרב איל יעקבוביץ […]

ראש חודש – הזדמנות להחדש

מטרת הפעילות: חגיגת ראש חודש בצפת העתיקה. עפ”י המסורת התלמודית, צפת היתה אחת הערים בהן הדליקו משואות בראשי חודשים. מרכז סיור והדרכה “רוח צפת” מבקש לחדש את המסורת העתיקה. בתוכנית צפת צופה על הגליל – […]

אבודים בעולם התקשורת

מטרת הסמינריון: כיצד לשמור על הייחודיות שלנו מול הלחץ (ההשפעה) שמופעלת עלינו באמצעי התקשורת הרבים, מעולם האינטרנט הטלוויזיה והעיתונות. בתוכנית הצגת פתיחה עם מדריכי הסמינר “במקום בו אין אנשים השתדל להיות איש” –סדנא המלמדת כיצד […]

כוחה של תפילה

מטרת הסמינריון: במהלך הסמינריון נעביר לבנות את הרצון והצורך בתפילה. נלמד כיצד להתפלל איך לעורר את הלב לתפילה ונברר את חשיבותה של התפילה בחיי היום יום. בתוכנית סיור לימודי בעקבות חכמי הגליל וביקור בקברי התנאים הקבורים […]

להיות יהודי

מטרת הסמינריון: בדור של בלבול והתבוללות אנו נדרשים לברר את כוחו של עם ישראל וסגולתו המיוחדת. בהתחברות אל המקורות ובמפגש עם התנאים והאמוראים שחיו בצפת אנו נלמד מדרכם את כוחו של עם ישראל. בתוכנית “כה […]

מיילדות לבגרות

מטרת הסמינריון: בסמינריון זה אנו נעביר הכנה לבר/ת המצווה. נדבר על כניסת הילד/ה לעול המצוות ולהיות חלק מעם ישראל. על מחויבתיו וזכויותיו כחלק עם ישראל.  בתוכנית “מי אני ומה שמי” – יחידה עם מדריכי הסמינריון […]