sadnapil

57 פוסטים

הודעות לבוגרים

מהנעשה בישיבה דידי קריגר- רכז קשרי חוץ ובוגרים ערב היכרות וגיבוש לכ 40 בחורים שמצטרפים אלינו לשנה הבאה!מרגש היה לראות חבורה מיוחדת- באיכות, בכמות, ובדרישת ה'!ליבנו מלא תפילה לה' ייתברך, שיצליח את דרכם ובכול אשר […]

מידע לשבושיות

מדרשת תכלת בראשות הרבנית טובה אליהו מזמינה אותך לבוא ולהתרשם לפרטים ותיאום ניתן לפנות לרכזת המדרשה- צופיה גאולה מדרשת תכלת ממוקמת בעיר העתיקה בצפת צמוד לבית כנסת אבוה"ב, בית הכנסת המרכזי של הרב שמואל אליהו […]

אורות התשובה

מטרת הסמינריון: היכרות עם עולם בעלי התשובה מפגש בלתי אמצעי עם אנשים ששינו את דרכם.ומתוך כך ללמוד על עצמינו והיכולת שלנו להשתנות. בתוכנית "במקום בו בעלי תשובה עומדים …" – שיחת פתיחה מפי הרב שמואל […]

סמינריון התשובה

מטרת הסמינריון: במהלך הסמינריון נשתדל לפתח אצל הלמידים התבוננות עמוקה על מהלך החיים ננסה לעצור מפעולות היום יום ולהתחבר ליומיים הנוראים. בתוכנית 'מי אני ומה שמי'? – פתיחת הסמינריון."תשובה – ראשית שישוב אדם אל עצמו […]

לשון הרע

מטרת הסמינריון: "כחיצים ביד גיבור" – בסמינריון זה נברר את כוחו של הדיבור את השימוש הראוי בדיבור אל מול הפגיעה היכולה להיגרם מהלשון ובסכנה היום יומיות שיכולה להיגרם מכח הדיבור עד כדי שפיכות דמים ממש. […]

מיילדות לבגרות

מטרת הסמינריון: בסמינריון זה אנו נעביר הכנה לבר/ת המצווה. נדבר על כניסת הילד/ה לעול המצוות ולהיות חלק מעם ישראל. על מחויבתיו וזכויותיו כחלק עם ישראל.  בתוכנית "מי אני ומה שמי" – יחידה עם מדריכי הסמינריון […]

להיות יהודי

מטרת הסמינריון: בדור של בלבול והתבוללות אנו נדרשים לברר את כוחו של עם ישראל וסגולתו המיוחדת. בהתחברות אל המקורות ובמפגש עם התנאים והאמוראים שחיו בצפת אנו נלמד מדרכם את כוחו של עם ישראל. בתוכנית "כה […]

כוחה של תפילה

מטרת הסמינריון: במהלך הסמינריון נעביר לבנות את הרצון והצורך בתפילה. נלמד כיצד להתפלל איך לעורר את הלב לתפילה ונברר את חשיבותה של התפילה בחיי היום יום. בתוכנית סיור לימודי בעקבות חכמי הגליל וביקור בקברי התנאים הקבורים […]