תוכניות לבתי ספר

מרכז הדרכה 'רוח צפת' מזמין את בתי הספר להכיר עיר קסומה שמשמרת מסורות עתיקות מזה שנים רבות, להיפגש עם חכמי צפת ותורתם, חלומותם וחזונם, ועם עמידת הגבורה של העיר בתש"ח ועם לוחמי הפלמ"ח. 

אנחנו מזמינים אתכם לסיורי סליחות, סמינרים חוויתיים ומיוחדים, סיורים בצפת וסביבת, תוכניות ברבת מצווה וקבלת חומש ועוד ועוד…

ייחודם של התוכניות נמצאת ברמה החוויתית ובחיבור המיוחד שהן יוצרות בין התלמידים לבין הסמטאות, בתי הכנסת ומורשת העבר. כאן, ההסטוריה והמורשת היהודית קורמים עור וגידים, ובעזרת שחקני רחוב, מדריכים, סדנאות, מופעים מוזיקליים וומרצים, התלמידים הופכים להיות חלק מההתרחשות. 

התוכניות מותאמות לכל מוסד ופועלות במערכת החינוך מזה שנים בהצלחה רבה. 

מעבירי הפעילות הם חברי הגרעין התורני של צפת החיים יום יום את האוירה המיוחדת של העיר צפת. 

נגישות
לוגו של וואטסאפ