מעט מן האור

טעימה מחוכמתם של מקובלי צפת

לאורך ההיסטוריה, ובעיקר במהלך המאה ה-16 חיו ופעלו בצפת מקובלים ידועים. האר"י הקדוש, רבי יוסף קארו מחבר הספר שולחן ערוך, רבי שלמה הלוי אלקבץ מחבר הפיוט הידוע לכה דודי ועוד רבים.

אנו מזמינים אתכם לטעימה קטנה מחכמתם הרחבה מני ים של מקובלי צפת. 

חכמת הסוד

למעשה, פשט התורה והשפה העברית, הנם היסוד הרוחני אשר עליו נתמכת ועומדת חכמת הסוד והם מחוברים כגוף אחד ממש. וזאת על פי מה שידוע ומובא בכתבי האר"י, שער רוח הקדש, עמוד קח', דכתיב – 'כי ד' מיני דרכי פירושים יש לתורה, וסימנם 'פרדס' : פשט, רמז, דרש, סוד'. כלומר  שהתורה כולה נקראת פרד"ס, מילה אשר ראשי התיבות שלה הנם – 'פשט, רמז, דרש, סוד' המסמלים את ארבע הרבדים העיקריים הטמונים בתורה, אשר רובד הסוד הנו חלק בלתי נפרד מהם  והוא למעשה הרובד האחרון והעמוק ביותר מביניהם. *מעניין שהמילה 'פרדייס' באנגלית, הנשמעת בצורה כמעט זהה למילה 'פרדס' בעברית, משמעותה 'גן עדן'.

עשר הספירות

ובכן, על פי חכמת הקבלה, 'אור אינסוף' הצטמצם עשרה צמצומים בזה אחר זה, אשר בסופו של דבר הביאו להיווצרות העולם הגשמי בו אנו חיים. ולכן, המילה 'עולם' נובעת מהשורש 'עלם' לרמז על הצמצום וההעלמה של אור הבורא בבריאה, עד היותו נסתר מן העין, וטבוע בטבע.

'עשרה צמצומים' אלו נקראים בשם 'עשר הספירות', לרמז על היותם עשרה שלבים של נתינת גבול   לאור. כלומר, שהמילה 'ספירה' נובעת מהשורש 'ספר', אשר משמעותה 'גבול'. בדומה לפעולת האדם הנקרא 'ספר', אשר עבודתו הנה 'לספר' את שיערו של אדם, ובכך יוצר הוא גבול חדש לשיער.

וכן מצינו במסכת בבא בתרא, דף ז', עמוד ב', כי ערים הנמצאות בגבול הארץ, נקראות 'ערי ספר' דכתיב – 'לא כל העיירות ראויות לחומה, אלא עיר הסמוכה לספר'. ופרש רבי עובדיה מברטנורא על המילה 'ספר' – 'עיר המבדלת בין ארץ ישראל לארץ העמים'. דהיינו, שהמילה 'ספר', משמעותה אזור הגבול של ארץ ישראל, התוחם ומפריד אותה מיתר העמים. ומכאן, שכל ספירה מסמלת למעשה גבול נוסף המצמצם את האור. *ולכן המילה המסמלת את התחום והכמות של כל עניין נקראת – 'מספר'.

עשר הספירות נקראות : 'כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות'. כל ספירה מאותן עשר הספירות, מסמלת למעשה אחת מעשר המהויות הרוחניות העיקריות בבריאה  אשר נוצרו מהצטמצמות האור כנ"ל.

התפצלות הספירות

ובכדי להתחיל להעמיק בקשר שבין חכמת הקבלה ולשון הקודש, ראוי תחילה להתבונן בקשר השורשי שבין עשר הספירות והאותיות, המבוסס על מהות 'התפצלות הספירות', מעשר ספירות לאלף ספירות. ובכן, כותב הרב אשלג זצוק"ל, בתלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, פרק ט', סעיף צו' כי – 'כל ספירה … אנו מוצאים בה עשר ספירות פרטיות. וכשלוקחים שוב ספירה אחת, מאותן העשר ספירות הפרטיות, אנו מבחינים גם כן, עשר ספירות שהן פרטי פרטיות בערך הספירה הראשונה. וכן אם לוקחים ספירה אחת מהספירות של פרטי הפרטיות שוב, מוצאים בה עשר ספירות … וכן עד אין קץ'. פירוש הדברים, שכל אחת מאותן 'עשר ספירות', כוללת בתוכה גם כן את כל אותן עשר ספירות. כך שעשר הספירות עצמן, כוללות בתוכן יחד 'מאה ספירות'. וכן כל אותן 'מאה ספירות', גם כן כוללות בתוכן את כל אחת מעשר הספירות הנ"ל, כך שאותן 'מאה ספירות', כוללות יחד בתוכן 'אלף ספירות'. וכך ממשיכה התפצלות הספירות עד אין קץ. כלומר, שאם ניקח למשל את הספירה הראשונה שהיא 'ספירת הכתר', ונחלק אותה לעשר הספירות הנ"ל, אזי נקבל 'עשר ספירות', שהן : כתר שבכתר, חכמה שבכתר, בינה שבכתר, חסד שבכתר גבורה שבכתר, תפארת שבכתר, נצח שבכתר, הוד שבכתר, יסוד שבכתר, מלכות שבכתר. וכך נוצרות למעשה 'עשר ספירות', שהן תחת ספירת הכתר. וכך מתפלגת גם הספירה השניה שהיא 'ספירת החכמה' לעשר ספירות, שהן : כתר שבחכמה, חכמה שבחכמה, בינה שבחכמה וכו', עד מלכות שבחכמה. ועל זו הדרך, כל עשר הספירות, כל אחת בעצמה בנויה מכל עשר הספירות הנ"ל. ולפיכך מובן שמההתפלגות הנ"ל, מתקבלות כאמור 'מאה ספירות'. מהספירה הראשונה שהיא 'כתר שבכתר' עד הספירה האחרונה שהיא 'מלכות שבמלכות'. וברובד פנימי יותר, כל אחת מאותן 'מאה ספירות', מתחלקות גם הן לאותן עשר ספירות, ויוצרות בכך 'אלף ספירות'. שהרי מאה ספירות, כפול עשר ספירות הכלולות בכל אחת מהן, נותנות יחד אלף ספירות. ברובד זה, ספירת 'כתר שבכתר' למשל, שהיא הראשונה מתוך 'מאה הספירות' שברובד הקודם תהיה כלולה בעצמה מעשר ספירות, שהן : כתר שבכתר שבכתר, חכמה שבכתר שבכתר, בינה שבכתר שבכתר, חסד שבכתר שבכתר, גבורה שבכתר שבכתר, תפארת שבכתר שבכתר, נצח שבכתר שבכתר, הוד שבכתר שבכתר, יסוד שבכתר שבכתר, מלכות שבכתר שבכתר. וכן הלאה שגם כל שאר הספירות, מאותן 'מאה ספירות' הנ"ל, תהא מחולקת לעשר ספירות, ויחד, מתקבלות 'אלף ספירות' כאמור. ולפיכך מובן, כי ברובד זה, כל ספירה מעשר הספירות המקוריות, תכלול בתוכה 'מאה ספירות'. כלומר שיהיו 'מאה ספירות של כתר', 'מאה ספירות של חכמה', 'מאה ספירות של בינה' וכו', עד 'מאה הספירות של מלכות', אשר יחד, נותנות הן 'אלף ספירות' כאמור. אשר הראשונה שבהן תהיה ספירת – 'כתר שבכתר שבכתר', והאחרונה שבהן, תהיה ספירת – 'מלכות שבמלכות שבמלכות'. וכדי להשיב הדברים אל הלב, מצורף להלן תרשים המסמל את תחילת ההתפצלות של ספירת הכתר אשר על דרך זו כאמור,מתפצלות גם כל שאר הספירות.

האלף לך שלמה

והנה, על אף שהספירות מתפצלות עד אין סוף, קיים גבול למספר הספירות בהן עוסקת לשון הקודש בפועל. גבול זה נקרא 'שלימות אלף הספירות', אשר מסמלות את שלימות 'אור אינסוף', כפי שיתבאר להלן. מהות זו מתבטאת בשלושת הרבדים המספריים של האותיות, אשר נחלקים בלשון הקודש לשלשה, והם : 'רובד האחדות', 'רובד העשרות', 'רובד המאות'. כלומר, שכל רובד של אותיות בנוי מעשר אותיות, אשר מקבילות לעשר הספירות. האותיות השייכות לרובד האחדות מסמלות את עשר הספירות המקוריות. האותיות השייכות לרובד של העשרות, מסמלות את התפצלות עשר הספירות למאה ספירות. והאותיות השייכות לרובד המאות מסמלות את התפצלות מאה הספירות לאלף ספירות. כפי שניתן לראות בטבלה דלהלן : א=1 ב=2 ג=3 ד=4 ה=5 ו=6 ז=7 ח=8 ט=9 י=10 י=10 כ=20 ל=30 מ=40 נ=50 ס=60 ע=70 פ=80 צ=90 ק=100 ק=100 ר=200 ש=300 ת=400 ך=500 ם=600 ן=700 ף=800 ץ=900 א=1000 ולפיכך ניתן לראות, כי מהאות א' עד האות י', אלו האותיות השייכות לרובד האחדות. כאשר האות י' הנה למעשה גם האחרונה שברובד האחדות, וגם הראשונה ברובד העשרות. ומהאות י' עד האות ק', אלו האותיות השייכות לרובד העשרות. ומהאות ק', אשר הנה האחרונה בעשרות והראשונה במאות, עד האות א', אלו האותיות המסמלות את רובד המאות. וקל לראות, כי האות העשירית במאות, המסמלת את המספר – '1000', הנה האות א'. אות זו למעשה חוזרת על עצמה פעמיים, גם בתור האות הראשונה אשר ערכה הוא = '1', וגם בתור האות האחרונה, אשר ערכה הוא '1000'. וצריך להבין את הטעם להנ"ל. הקשר הפשוט בין האות 'אָלֶף' והמספר 'אֶלֶף', הנו כמובן היותן כתובות בצורה זהה. קשר זה נרמז בפסוקים רבים בתורה, בהם המספר אלף, כתוב כשמה של האות א'. למשל בספר במדבר, פרק ג' פסוק לט', דכתיב – "כָּל פְּקוּדֵי הַלְוִיִּם … כָּל זָכָר מִבֶּן חֹדֶשׁ וָמַעְלָה, שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אָלֶף". וכן מובא במגלת אסתר, פרק ט', פסוק טז', דכתיב – "וּשְׁאָר הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בִּמְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ, נִקְהֲלוּ וְעָמֹד עַל נַפְשָׁם, וְנוֹחַ מֵאֹיְבֵיהֶם, וְהָרֹג בְּשֹׂנְאֵיהֶם, חֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים אָלֶף". ועוד קיימות דוגמאות רבות לעניין זה בכתבי הקודש. *מהות זו כבר התבארה כידוע במאמר 'פלא'. עם זאת, עומק הקשר שבין האות 'אלף' ומהות 'אלף הספירות', נובע ממה שהתבאר במאמר 'היסוד פר', כי האות א', אשר ערכה '1', מסמלת את 'אחדות אור הבורא בבריאה', ולכן הבורא בעצמו נקרא על שמה 'אלופו' של עולם. והנה ידוע, כי בעצת הנחש, נפלה הדעת בעולם, וירדה מדעת של גן עדן, המסמלת את אחדות הטוב לעץ הדעת טוב ורע. ומעת הזאת, התנפץ כביכול כוח הטוב האחד, לשני כוחות טוב ורע, כמבואר רבות לעיל. ולפיכך, את ראשית הפירוד בבריאה, מסמלת האות ב', אשר ערכה המספרי הנו = 2. ולכן האות ב', מכונה גם בשם האות השניה, כי 'שני' מלשון 'שינוי', שהרי כל זמן שהייתה האות א' לבדה, אזי לא היה שינוי במציאות הרוחנית, אך כשבאה האות ב' השונה מהאות א', אזי בא שינוי ופירוד לעולם. והנה ידוע, כי ככל שעולים בסדר האותיות, עולה ערכן המספרי, וכביכול מתרחקות האותיות מהאות א', ובכך מסמלות הן למעשה את המשך ההתרחקות מהאות א'. עד שמגיעים לחמש האותיות האחרונות, שהן האותיות – 'ך,ם,ן,ף,ץ' הסופיות, אשר ערכן המספרי הנו הגבוה ביותר,ובכך מסמלות הן את הריחוק הגדול ביותר ממהות אחדות האור. ולכן, חיבור כל האותיות הנ"ל, יוצר את המילה – 'כמנפץ'. לרמז, כי כאשר אין האדם זוכה לראות את אחדות הבורא במציאות, ומרגיש כי יש עוד כוחות בעולם מלבד כוח הבורא, אזי הוא למעשה 'כמנפץ' בדעתו את מהות אחדות הבורא. לעומת זאת, מי שמחובר בדעתו אל האחד הפשוט, הנרמז באות 'אלף', המסמלת את 'אלופו' של עולם, אזי מחובר הוא למציאות השלימות שאין בה ניפוץ, שהיא 'שלימות כל אלף הספירות'. ומבטל הוא את מהות הניפוץ שהכניס הנחש לבריאה. ככתוב בשיר השירים, פרק ח', פסוק יב' – "הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה", שהן סוד האלף ספירות המסמלות את שלימות האור של המלך שלמה, המסמל בפנימיות התורה את מהות השלימות, כפי שיתבאר להלן. ועוד יש לומר, שבדרך כלל אנו סופרים את כלל האותיות בתור 27 אותיות. אך אם נצרף אליהן את האות א', אשר מסמלת את האות האחרונה שברובד המאות כנ"ל כנרמז בשמה 'אלף', אזי נקבל יחד, 28 אותיות, כמניין 'כח'. וזה בחינת מה שכתב דוד המלך בתהילים פרק קיא', פסוק ו' כי – "כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ", שהן 'כח' האותיות, היוצרות את לשון הקודש, אשר בכוחה להביא את האדם להכיר באחדות הבורא, שזה כוחו האמיתי. ועוד נראה לומר, שכיון שהאות אלף הנה האות הראשונה, אזי הנה בבחינת האות הבכורה. וידוע כי לבכור יש ברכה מיוחדת, שמקבל הוא כפול מכל האחים. כנרמז בערך המספרי של השורש 'בכר', אשר הנו '222'. ולכן גם האות א', שהיא האות הבכורה זכתה לברכת הבכור, כיון שזכתה היא לסמל שתי אותיות במהות הספירות, גם את הראשונה וגם את האחרונה.

פרצוף

והנה ידוע בחכמת הפנימיות, כי כל עשר הספירות הנ"ל, נקראות בשם אחד כולל הנקרא 'פרצוף' ונחלקות לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון, הן שלושת הספירות הראשונות, אשר נקראות : 'כתר – חכמה – בינה', ומכונות בפי המקובלים בשם ג' ראשונות, ראשי תיבות – ג"ר והן בבחית 'ראש הפרצוף'. החלק השני, הן שבע הספירות התחתונות, אשר נקראות בשם 'גוף הפרצוף', ומכונות ז' תחתונות, והן : 'חסד – גבורה – תפארת – נצח – הוד – יסוד – מלכות'. כמובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, סעיף כז', כי – 'בכל פרצוף ופרצוף דקדושה, יש בו עשר ספירות, הנקראות: כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ג' ספירות הראשונות מהם, מכונות ראש הפרצוף, וז' ספירות התחתוניות מכונות בשם גוף הפרצוף'. ניתן לראות באיור דלהלן, את החלוקה של ג' ספירות ראשונות וז' ספירות תחתונות. איור זה הנו איור מפורסם בחכמת הסוד, ומבטא הוא את היחס הרוחני שבין הספירות עצמן :

ירידת האור

צמצום האור הנ"ל, נקרא בלשון שפת הקבלה גם בשם 'ירידת האור'. כמובא למשל בכתבי האר"י ארבע מאות שקל כסף, פירוש עולם העקודים, סימן א', כי – 'בעת ירידת האורות של העשר ספירות … האור נמשך להם מן המאציל בבחינת אור ישר'. וכן מובא בתלמוד עשר הספירות, חלק ב', אור פנימי, סימן צ', כי צמצום האור נקרא בשם – 'ירידת האור, דהיינו שהולך ומתעבה בסדר המדרגות. אשר המדרגה התחתונה עבה מקדמתה'. *התעבות האור מסמלת את צמצום האור, כמובא רבות בכתבי הרב אשלג. ולפי שהבורא ברא את האדם בצלמו, כפי שנזכר לעיל במאמר 'פלא', וגוף האדם מרמז על התבנית הרוחנית של הבריאה כולה, אזי ניתן להבין, מדוע החלק העליון ביותר בגוף, נקרא בשם 'ראש'. כלומר, שכיון שהנו המקום הגבוה ביותר בגוף, לכן מרמז הוא על 'ראשית האור', דהיינו האורות של ג' הספירות הראשונות הנקראות 'ראש הפרצוף', אשר יורדות ומצטמצמות אל ז' הספירות התחתונות, הנקראות 'גוף הפרצוף'. וכן מצינו לרמז על הנ"ל, בגשמיות הגוף עצמו. הנה נמצא, כי בזמן הלידה, יוצא תחילה ראש התינוק, ורק לאחר מכן שאר הגוף. לרמז שהוא החלק הראשון אשר מתחבר למציאות הבריאה ורק לאחריו הגוף. וכן מצינו כי בהמשך חיי התינוק בתחילה מרים הוא את ראשו בלבד, לאחר מכן לומד הוא לזחול עם שאר הגוף, ורק לבסוף אחר זמן רב, מצליח הוא לעמוד על רגליו. לרמז שוב על מהות ירידת האורות, אשר מתחילה בראש העליון ומסתיימת במקום הנמוך ביותר שהוא הרגלים. וכן נמצא, כי הראש המסמל את ראשית האור, הוא האיבר הגשמי החשוב ביותר מכל יתר האיברים השולט על כולם, ואשר אין האדם יכול לחיות בלעדיו. ולכן המילה 'ראש' בשיכול אותיות, נותנת את המילה 'שאר'. לרמז, כי יש את הראש שהוא העיקרי שבאיברים, ויש את שאר הגוף, המקבל מן הראש. *ולכן המילה ראש מסמלת את החשיבות העליונה בכל מציאות. כמו למשל שהחכם העיקרי בעם ישראל נקרא 'ראש הסנהדרין', וכן האדם החשוב ביותר בממשלה נקרא 'ראש הממשלה' וכו'.

התפשטות הראש אל הגוף

ולפיכך מובן, כי ג' הספירות הראשונות, הנן בבחינת הכוח המשפיע אל ז' הספירות התחתונות, שהן בבחינת הכוח המקבל. כלומר, שהראש הוא המשפיע לשאר הגוף. כמובא למשל בתלמוד עשר הספירות, שאלות ותשובות, חלק ה', סעיף יט', כי – 'התפשטות, יורה ירידת האור ממעלה למטה להתלבשות בכלים, וכל התפשטות מכונה בשם – גוף'. *כלומר שהאות של ג' הספירות הראשונות מתפשט ונכנס אל הכלי, אותו האות 'פה', המסמלת ספירות המלכות, ומכאן הצירוף 'ג-ף'. כלומר, שהראש הנו בבחינת המשפיע של הגוף, וממנו יורד האור ומתפשט בגוף, שהוא הכלי לקבלת האור של הראש. כמובא בספר שפת אמת, ליקוטים, ניסן, כי – 'כתר חכמה ובינה, הם מוחין והשבע הנשארים … הם נקראים כלי'. ולפי שהראש הנו בבחינת המשפיע, לכן הנו בבחינת 'זכר', והגוף המקבל ממנו הנו בבחינת 'נקבה'. כמעשה הזיווג, שבוא הזכר משפיע את הזרע לנקבה. ולפי שהראש הנו בבחינת ג' ספירות ראשונות והגוף הנו בבחינת ז' ספירות תחתונות, אזי מובן כי ג' הספירות הראשונות הנן בבחינת 'זכר', וז' הספירות התחתונות הנן בבחינת הנקבה. ומכאן נובעת בלשון הקודש, המילה – 'זוג', שהיא חיבור הזכר והנקבה, דהיינו חיבור ג' ספירות ראשונות שהן הזכר, עם ז' ספירות תחתונות שהן הנקבה. *ולדייק העניין, הנה מצד אחד שבע הספירות התחתונות מסמלות את שבעת ימי השבוע, אשר בהם רק היום השביעי מסמל את מהות השכינה. אך עם זאת, כיון שכל ז' הספירות התחתונות הנן בבחינת הנקבה של ג' הספירות הראשונות, לכן גם כל ז' הספירות עצמן, מסמלות בכללות את מהות הנקבה. מהות זו מופיעה למעשה בכל הרבדים של האותיות ולא רק ברובד האחדות. כלומר, שהאות השייכת למספר 3 בכל רובד, מסמלת את מספר הספירות השייכות לראש, שהן ג' ספירות ראשונות. ואילו האות השייכת למספר 7 שבכל רובד, מסמלת את מספר הספירות השייכות לגוף, שהן ז' ספירות תחתונות, כפי שניתן לראות בטבלה דלהלן : א=1 ב=2 ג=3 ד=4 ה=5 ו=6 ז=7 ח=8 ט=9 י=10 י=10 כ=20 ל=30 מ=40 נ=50 ס=60 ע=70 פ=80 צ=90 ק=100 ק=100 ר=200 ש=300 ת=400 ך=500 ם=600 ן=700 ף=800 ץ=900 א=1000 נמצא, שהמספר – '3' מסמל ברובד האחדות את האות 'ג', אשר מספרה הוא = '3'. ברובד העשרות שייך הוא לאות 'ל', אשר ערכה המספרי הנו = '30'. וברובד המאות, שייך הוא לאות 'ש', אשר ערכה המספרי הנו = '300'. ואותו כנ"ל במהות ז' הספירות התחתונות,אותן מסמל המספר – '7' בכל הרבדים.ברובד האחדות מסמלת אותן האות 'ז', אשר ערכה המספרי הנו = '7'. ברובד העשרות, מסמלת אותן האות 'ע' אשר ערכה המספרי הנו = '70'. וברובד המאות, מסמלת אותן האות 'ן' סופית, אשר ערכה הנו = '700'. ולפיכך מובן, כי חיבור הראש עם הגוף, נרמז בשלושה יסודות לשוניים, אשר נובעים מחיבור האות השייכת לזכר, עם האות השייכת לנקבה. כאשר ברובד האחדות הצירוף הנו 'גז', ברובד העשרות הצירוף הנו 'לע', וברובד המאות הצירוף הנו 'שן'. וכבר התבאר לעיל בהרחבה במאמר 'לעיסה ובליעה', כי אכילה הנה בבחינת זיווג הראש עם הגוף. כלומר לפי שהאכילה הנה בפה, שהוא תחתית הראש, ובעת הבליעה יורדת אל הגוף עצמו, אזי נחשבת האכילה לזיווג בין הראש והגוף, דהיינו זיווג של ג' ספירות ראשונות, עם ז' ספירות תחתונות. כאשר הלעיסה מסמלת את מהות ההתעלסות, והבליעה מסמלת את מהות הבעילה שהיא ההזרעה של הזרע בגוף הנקבה, ויורד אל ה-'קיבה', שהיא יסוד השורש 'נ-קב'. ואכן נמצא, כי שלושת היסודות הלשוניים הנ"ל, מסמלים את מהות הזיווג והאכילה. הצירוף 'גז' הנו יסוד המילה 'זוג', המסמל את 'זיווג' הזכר והנקבה (כיון שהאות ו' שבו, שייכת לאותיות 'האמנתיו'). הצירוף 'לע', מסמל את מקום הבליעה והבעילה, שממנו יורד המאכל אל הגוף. והיסוד 'שן', מסמל את מהות השיניים, המשמשות לפעולת הלעיסה ומרמזות על מהות ההתעלסות.

שלימות האלף באותיות

ולפי כל הנ"ל, ראוי להתחיל להתבונן יותר לעומק, בהתבטאות חכמת הקבלה באותיות לשון הקודש. ותחילה נתבונן כיצד מהות 'שלימות אלף הספירות', מתבטאת באותיות השייכות לרובד המאות. מהות זו כבר התבארה לעיל במאמר היסודות 'קץ – צק', ותתבאר כאן ביתר דיוק. והנה כבר התבאר שם, כי כל זוג אותיות מרובד המאות, אשר על ידי חיבורן יחד, מתקבל המספר 1000, מסמל את 'שלימות כל הספירות', ולכן מסמל הוא מבחינה לשונית, את מהות השלימות. זוגות האותיות אשר חיבורן יוצר את המספר אלף הנן : האות ק' ערכה = 100, יחד עם האות ץ' שערכה = 900, נקבל את המילה 'קץ' שערכה = 1000. האות ר' ערכה = 200, יחד עם האות ף' שערכה = 800, נקבל את המילה 'רף' שערכה = 1000. האות ש' ערכה = 300, יחד עם האות ן' שערכה = 700, נקבלאת המילה 'שן' שערכה = 1000. האות ת' ערכה = 400, יחד עם האות ם' שערכה = 600, נקבלאת המילה 'תם' שערכה = 1000. למשל, המילה –'קץ', מסמלת את מהות הסוף של עניין מסוים, שכאשר הוא נשלם, אזי מגיע הוא לקיצו. וכן המילה –'תם', מסמלת גם היא את מהות הסיום, מלשון 'תם ונשלם'. היסוד –'רף', הנו היסוד הלשוני של השורש 'רפא', המסמל כידוע את שלימות הגוף. כמו כן, יסוד זה מסמל את מהות ה-'רפיון', דהיינו ההרפיה הרוחנית שצריך האדם לזכות לה, כדי להגיע לקרבה אל אור הבורא, כפי שהתבאר לעיל רבות בנוגע למהות 'שבע השמיטות'. וכאשר האדם זוכה להגיע לשלימות ההרפיה, אזי הוא זוכה להגיע לשלימות רוחניות, כפי שכותב דוד המלך בתהלים, פרק מו', פסוק יא', דכתיב – "הַרְפּוּ וּדְעוּ כִּי אָנֹכִי אֱלֹהִים". וכן התבאר לעיל רבות במאמר היסוד 'פר', כי היסוד 'פר' מסמל את מהות הפירוד. ולפי שידוע, כי שיכול אותיות ביסודות, יוצר פעמים רבות משמעות הפוכה, אזי נרמזת בכך מהות היסוד 'רף' המסמל את מהות השלימות שהיא הפך הפירוד. ומצינו רמז לדבר במילה – 'רפת'. מילה זו מובאת בנביא חבקוק, פרק ג', פסוק יז', דכתיב – "וְאֵין בָּקָר בָּרְפָתִים". וכן במסכת בבא בתרא, דף צח', עמוד ב', דכתיב – 'הרוצה לעשות רפת בקר עושה ארבע אמות על שש'. כלומר שהמילה – 'רפת', מסמלת את המקום המסמל את הגבול הברור להחזקת הפרות, כנרמז בשיכול : 'פרות – רפת'. והנה ידוע, כי האות ת' הנה בבחינת סיומת נקבה ולפיכך, המילה 'רפת' הנה למעשה המילה הנקבית של היסוד 'רף',המסמל מקום מגודר ומוגדר ושלם. ולכן מצינו כי בימינו נהוג לקרוא לגבול מסוים בשם – 'רף', אשר מעל רף זה, כבר מדובר במדרגה אחרת. על אף שמילה זו לא מופיעה במקרא וגם לא בדברי חז"ל. יסוד לשוני זה מופיע בספר שמות, פרק ד', פסוקים כד'-כו', שם מסופר על העונש של משה, על שלא מל את בנו, דכתיב – "וַיְהִי בַדֶּרֶךְ בַּמָּלוֹן, וַיִּפְגְּשֵׁהוּ יְהֹוָה וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ. וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר וַתִּכְרֹת אֶת עָרְלַת בְּנָהּ … וַיִּרֶף מִמֶּנּוּ". כלומר, שעל אף שהבורא ביקש להרוג את משה, לבסוף הוא עזב אותו, "וירף ממנו", דהיינו שהרפה ממנו, וכביכול עזב את ה-'רף' שלו, המסמל את מקומו. ועוד נשאר להבין את צמד האותיות האחרון, שהן האות – 'ש' אשר מספרה = 300, והאות – 'ן' סופית אשר מניינה = 700, אשר יוצרות את המילה 'שן'. כידוע, המילה 'שן' מסמלת את מהות השיניים, והן את מהות השינויים. ומתבטא הדבר במהות השיניים עצמן, שהן האיבר המשתנה ביותר בגוף האדם. וזאת כיון שבתחילה יש לאדם 'שיני חלב', לאחר מכן משתנות השיניים להיות 'שיני בשר', ולאחר מכן עוד נוספות לו 'שיני בינה', עד שבסך הכל צומחות לאדם '32' שיניים כמניין המילה – 'לב'. והנה ידוע, כי האכילה אינה מסמלת רק את האכילה הגשמית, אלא את דרך קבלת האורות של האדם, הנקראת בלשון הפנימיות בשם אכילה. כמו שכתב המהר"ל, בפירוש על מסכת סוטה, דף ד', עמוד ב', כי כל – 'קבלת דבר, יקרא אכילה'. כלומר, שבלשון פנימיות התורה, 'קבלת האור' של האדם נקראת גם היא בשם 'אכילה'. וכן התבארה שם 'מהות הזיווג', על פי דברי חז"ל במסכת נדה, דף לא', כי – 'אשה מזרעת תחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה, יולדת נקבה'. פירוש, שכאשר האיש דואג שהאשה תגיעה לסיפוקה לפני האיש, אזי הוא בבחינת 'משפיע', ומביאה זו יוולד זכר. אך אם מה שמעניין את האיש להגיע בעצמו לסיפוק לפני האשה, אזי הוא בבחינת 'מקבל', ומביאה זו תיוולד נקבה. ולפי שהאכילה נמשלה לזיווג, אזי מובן כי גם באכילה מתבטאת מהות זו. כלומר, שאם הבליעה נעשית לאחר לעיסה ראויה, אזי בעקבות אכילה זו נולד באדם 'כוח זכרי' שהוא הכוח להשפיע, אך אם הוא נמשך אחר הרצון לבלוע ללא לעיסה ראויה, אזי נולדת באדם 'מהות נקבית', שהיא הרצון לקבל, כמבואר לעיל בהרחבה במאמר 'לעיסה ובליעה'. ולפיכך מובן, כי עיקר שלימות קבלת האורות של האדם, הנקראת בחכמת הפנימיות בשם 'אכילה' תלויה בעיקר במהות הרוחנית אותה מסמלת הלעיסה, שאותה מסמל היסוד הלשוני 'שן'. ולכן 'לב השיניים' של האדם, מרמזות למעשה על 'לב שינויים' רוחניים שצריך האדם לעבור, כדי להגיע לשלימות הלב, אשר בכך יזכה לאכילה רוחנית ראויה, שבזכותה יזכה לקבל את האור בשלימות.

ישראל ושבעים אומות

כמבואר לעיל, ג' הספירות הראשונות, נקראות בפי המקובלים, בשם ראשי התיבות – ג"ר. ולפי שהראש מסמל את שלושת הספירות הראשונות, לכן החלק המחבר את ג' הספירות הראשונות עם גוף, נקרא בלשון הקודש בשם – 'גרון', מילה אשר יסודה הנו היסוד 'גר'. כלומר, שכמו שיסוד המילה 'שעון' הנו 'שע', ויסוד המילה 'לשון' הנו 'לש', ויסוד המילה 'ששון' הנו 'שש' וכו', כך יסוד המילה 'גרון' הנו 'גר', לרמז על ג' הספירות הראשונות, המתחברות דרכו אל הגוף כנ"ל. מילה זו מופיעה בנביא ישעיה, פרק נח', פסוק א', דכתיב – "קְרָא בְגָרוֹן אַל תַּחְשֹׂךְ, כַּשּׁוֹפָר הָרֵם קוֹלֶךָ, וְהַגֵּד לְעַמִּי פִּשְׁעָם וּלְבֵית יַעֲקֹב חַטֹּאתָם". וכן בתהלים, פרק קטו', פסוק ז' – "לֹא יֶהְגּוּ בִּגְרוֹנָם", וכן בירמיה, פרק ב', פסוק כה' – "מִנְעִי רַגְלֵךְ מִיָּחֵף, וּגְרוֹנֵךְ מִצִּמְאָה", וכו'. כמו כן, היסוד 'גר' יוצר את המילה – 'גֵּר'. מילה זו, מסמלת על פי הפשט, אדם שעבר לגור במדינה זרה. ולכן בני ישראל נקראו במצרים 'גרים', כמובא בספר שמות, פרק כב', פסוק כ', דכתיב – "וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ, כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם". ופירש רש"י כי – 'כל לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא ממדינה אחרת לגור שם'. ולכן מסמל יסוד זה את מהות הפחד, כמובא באיוב, פרק יט', פסוק כט', דכתיב – "גּוּרוּ לָכֶם מִפְּנֵי חֶרֶב". כי אדם הגר בארץ אשר אינה ארצו, אזי יש לו פחד טבעי רב יותר מאשר לבני הארץ, כיון שאינו נמצא במקומו הטבעי. עם זאת, מילה זו מסמלת ברובד פנימי נוסף, גם את המעבר הרוחני של גוי אל העם היהודי. כלומר שכאשר גוי בוחר לעזוב את דרכי העבודה הזרה, ובוחר הוא להתגייר ולהסתופף בצל הקדושה, אזי הוא נקרא– 'גר'. כמובא בספר ויקרא, פרק יט', פסוק לג', דכתיב –"וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ". ופירש רש"י – 'לא תאמר לו אמש היית עובד עבודת כוכבים, ועכשיו אתה בא ללמוד תורה שנתנה מפי הגבורה'. כלומר, שלא מדובר רק בגוי שבא מארץ נכריה ועבר לגור בארץ, אלא בגוי ששינה את דתו והפך להיות יהודי. ולכן, גם אם גוי התגייר, וממשיך לגור בארץ בא הוא נולד, עצם העובדה שהוא עזב את דרכי העבודה הזרה, והצטרף לקדושת עם ישראל, אזי נקרא הוא בשם 'גר'. וכן מצינו, שהגויה הראשונה שהתווספה לעם ישראל נקראה – 'הגר', ובשיכול אותיות – 'גרה'. כמובא בספר בראשית, פרק כה', פסוק א', דכתיב – "וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה". ופירש רש"י : "קטורה" – 'זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת'. והנה ידוע, כי שורש כל הגויים על פי המקרא, הם 'שבעים אומות', שיצאו משבעים הצאצאים העיקריים של נח, לאחר המבול. כמובא בספר בראשית, פרק י', דכתיב – "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת בְּנֵי נֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת, וַיִּוָּלְדוּ לָהֶם בָּנִים אַחַר הַמַּבּוּל. בְּנֵי יֶפֶת, גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס. וּבְנֵי גֹּמֶר, אַשְׁכְּנַז וְרִיפַת וְתֹגַרְמָה. וּבְנֵי יָוָן, אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישׁ, כִּתִּים וְדֹדָנִים. מֵאֵלֶּה נִפְרְדוּ אִיֵּי הַגּוֹיִם בְּאַרְצֹתָם, אִישׁ לִלְשֹׁנוֹ לְמִשְׁפְּחֹתָם בְּגוֹיֵהֶם. וּבְנֵי חָם, כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן. וּבְנֵי כוּשׁ סְבָא וַחֲוִילָה וְסַבְתָּה וְרַעְמָה וְסַבְתְּכָא, וּבְנֵי רַעְמָה, שְׁבָא וּדְדָן. וְכוּשׁ יָלַד אֶת נִמְרֹד … וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת לוּדִים וְאֶת עֲנָמִים וְאֶת לְהָבִים וְאֶת נַפְתֻּחִים. וְאֶת פַּתְרֻסִים וְאֶת כַּסְלֻחִים … וְאֶת כַּפְתֹּרִים. וּכְנַעַן יָלַד אֶת צִידֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת חֵת. וְאֶת הַיְבוּסִי וְאֶת הָאֱמֹרִי וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי. וְאֶת הַחִוִּי וְאֶת הָעַרְקִי וְאֶת הַסִּינִי. וְאֶת הָאַרְוָדִי וְאֶת הַצְּמָרִי וְאֶת הַחֲמָתִי … אֵלֶּה בְנֵי חָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לִלְשֹׁנֹתָם בְּאַרְצֹתָם בְּגוֹיֵהֶם … בְּנֵי שֵׁם, עֵילָם וְאַשּׁוּר וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם. וּבְנֵי אֲרָם, עוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמַשׁ. וְאַרְפַּכְשַׁד יָלַד אֶת שָׁלַח וְשֶׁלַח יָלַד אֶת עֵבֶר. וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים, שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג … וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן. וְיָקְטָן יָלַד אֶת אַלְמוֹדָד וְאֶת שָׁלֶף וְאֶת חֲצַרְמָוֶת וְאֶת יָרַח. וְאֶת הֲדוֹרָם וְאֶת אוּזָל וְאֶת דִּקְלָה. וְאֶת עוֹבָל וְאֶת אֲבִימָאֵל וְאֶת שְׁבָא. וְאֶת אוֹפִר וְאֶת חֲוִילָה וְאֶת יוֹבָב כָּל אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן … אֵלֶּה בְנֵי שֵׁם לְמִשְׁפְּחֹתָם, לִלְשֹׁנֹתָם בְּאַרְצֹתָם לְגוֹיֵהֶם. אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי נֹחַ לְתוֹלְדֹתָם בְּגוֹיֵהֶם, וּמֵאֵלֶּה נִפְרְדוּ הַגּוֹיִם בָּאָרֶץ אַחַר הַמַּבּוּל". ולפיכך מובן, כי 'שבעים אומות' הנ"ל, מסמלים אתהמהות של ז' ספירות תחתונות, כנרמז במספר 'שבעים', המסמל את מהות ז' ספירות תחתונות ברובד העשרות. ועוד מצינו, כי 'שבעים האומות' הנ"ל, נצטוו על פי התורה, בשבע מצוות 'בני נח', לרמז שוב על השתייכותם למהות ז' הספירות התחתונות. כמובא במסכת סנהדרין, דף נו', עמוד א' – 'תנו רבנן, שבע מצות נצטוו בני נח : 'דינין וברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, וגזל, ואבר מן החי'. *בעולמות הקדושה מהות זו נרמזת בחנה ושבעת בניה (יסוד המילה חנה הנו 'חן', אשר בשיכול אותיות מתקבל היסוד 'נח'). והנה ידוע, כי המילה 'ישראל' בשיכול אותיות, נותנת את הצירוף 'לי-ראש'. ונרמז בכך, כי עם ישראל שייך לג' ספירות עליונות, שהן ספירות הראש כנ"ל, ולכן עם ישראל הנם בבחינת ג"ר. ולכן, כאשר גוי השייך לז' ספירות תחתונות השייכות לגוף, מתגייר ומתחבר לקדושת עם ישראל אזי עולה הוא בכך אל ג' הספירות הראשונות השייכות לראש, ולכן זוכה הוא בכך להיקרא בשם – 'גר', מלשון ג"ר (ג' ראשונות). כלומר, שכל יהודי חייב למעשה בתרי"ג מצוות, המסמלות את הציוות הרב של האור שהוא מוריד לשכינה, ואילו גוי חייב בסך הכל בשבע מצוות. ולכן, כאשר גוי המקיים 'שבע' מצוות בני נח, בוחר לעלות לרוחניות המיוחדת של עם ישראל, העושה ברית מילה 'ביום השמיני', אזי עולה הוא בכך לג' ספירות עליונות, ונקרא שעולה מהגוף אל הראש. ולכן הזיווג של עם ישראל עם אומות העולם, הנו בבחינת הארת האור של ג' ספירות הראש, אל ז' הספירות התחתונות של הגוף. ולכן עם ישראל הנם בבחינת 'אור לגויים', ואילו הגויים הנם בבחינת ז' הספירות התחתונות, המסמלות את מהות השכינה. ולכן כותב הנביא ישעיהו, בפרק מט', פסוק ו', כי כל מטרת הבריאה הנה – "לְהָקִים אֶת שִׁבְטֵי יַעֲקֹב, וּנְצוּרֵי יִשְׂרָאֵל לְהָשִׁיב, וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם, לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד קְצֵה הָאָרֶץ". ועוד מצינו לרמז על הנ"ל, במצוות הקרבת הקורבנות בחג הסוכות. כידוע, חג סוכות נחגג שבעה ימים ומיד לאחריו, ביום השמיני, מגיע חג 'שמחת תורה', הנקרא בתורה 'שמיני עצרת'. בכל שבעת ימי חג סוכות, היו מקריבים בבית המקדש 'שבעים פרים', כנגד 'שבעים אומות', ואילו ביום השמיני ביום שמעל לשבע, היו מקריבים 'פר אחד', כנגד 'עם ישראל'. כמובא במסכת סוכה, דף נה', עמוד ב', דכתיב – 'שבעים פרים כנגד מי? כנגד שבעים אומות. פר יחידי למה? כנגד אומה יחידה'. הקרבת הקורבנות מובאת בספר במדבר, פרק כט', פסוקים יב'-לו', דכתיב – "וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ, וְחַגֹּתֶם חַג לַיהֹוָה שִׁבְעַת יָמִים. וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהֹוָה, פָּרִים בְּנֵי בָקָר שְׁלֹשָׁה עָשָׂר … וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי, פָּרִים בְּנֵי בָקָר שְׁנֵים עָשָׂר … וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי, פָּרִים עַשְׁתֵּי עָשָׂר … וּבַיּוֹם הָרְבִיעִי, פָּרִים עֲשָׂרָה … וּבַיּוֹם הַחֲמִישִׁי, פָּרִים תִּשְׁעָה … וּבַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי, פָּרִים שְׁמֹנָה … וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, פָּרִים שִׁבְעָה … בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ. וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהֹוָה, פַּר אֶחָד". ניתן לראות, שאם נחבר את כל מספר הפרים של כל שבעת הימים, נקבל בדיוק את המספר שבעים : 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = '70'. והנה כבר התבאר לעיל במאמר היסוד 'פר', כי הפר מסמל את מהות הפירוד. ונרמז בכך כי 'שבעים הפרים' שהקריבו בבית המקדש בחג סוכות, במשך 'שבעה ימים', הם כנגד 'שבעים אומות העולם' המסמלים את ז' הספירות התחתונות, השייכות למציאות הפירוד של הטבע. ואילו 'הפר האחד' שהקריבו 'ביום השמיני', מסמל את עם ישראל, השייך למציאות ההתעלות מעל לפירוד, אל מציאות 'אחדות הבורא'. *יחד '71' פרים בגימטריה 'יונה'. וזאת כיון שעם ישראל נקראים 'יונה', ושבעים אומות כלולים בהם ותלויים בהם. ולכן כאשר באים בני ישראל לכבוש את ארץ ישראל, המסמלת את מהות ג' ספירות ראשונות, אזי הדבר מסמל את ההתעלות מעל ז' ספירות תחתונות, כנרמז בכך שכיבוש הארץ, היה על ז' העמים שהיו בה, בטרם ביאתם של בני ישראל אליה. כמובא בספר דברים, פרק ז', פסוק א', דכתיב – "כִּי יְבִיאֲךָ יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ, וְנָשַׁל גּוֹיִם רַבִּים מִפָּנֶיךָ, הַחִתִּי וְהַגִּרְגָּשִׁי וְהָאֱמֹרִי וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי, שִׁבְעָה גוֹיִם רַבִּים וַעֲצוּמִים מִמֶּךָּ".
נגישות
לוגו של וואטסאפ