מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

הרב בניהו ברונר בשיעור על ספר ויקרא תש"פ