מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

פרשת חקת

דבר תורה קצר על על פרשת חקת פרשת פרה מפי ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ

הרב איל יעקבוביץ' | תורת ארץ ישראל ותורת המדבר | פרשת חקת

הרב איל יעקבוביץ' | תורת ארץ ישראל ותורת המדבר | פרשת חקת
דבר תורה קצר על על פרשת חקת פרשת פרה מפי ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ