מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

התוועדות שפת אמת פרשת בשלח עם הרב איל יעקבוביץ'

התוועדות שפת אמת | פרשת יתרו | עם הרב איל יעקבוביץ

התוועדות שפת אמת | הרב איל יעקבוביץ' | פרשת תרומה

פרשת זכור – על מה המלחמה? התוועדות שפת אמת עם הרב איל יעקבוביץ'

התוועדות שפת אמת עם ראש הישיבה משודרת בשידור חי בכל יום חמישי

פרשת זכור - על מה המלחמה? |התוועדות שפת אמת עם הרב איל יעקבוביץ'

פרשת זכור - על מה המלחמה? |התוועדות שפת אמת עם הרב איל יעקבוביץ'
התוועדות שפת אמת עם ראש הישיבה משודרת בשידור חי בכל יום חמישי

התוועדות שפת אמת | הרב איל יעקבוביץ' | פרשת ויקהל-פקודי

התוועדות שפת אמת | פרשת אמור | עם הרב אייל יעקבוביץ'

התוועדות שפת אמת | פרשת במדבר -שבועות | הרב איל יעקובוביץ

שפת אמת – במדבר פרשת נשא- התוועדות עם הרב איל יעקובוביץ'