מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

התוועדות שפת אמת | הרב איל יעקבוביץ' | מוצאי עשרה בטבת | פרשת ויחי

התוועדות שפת אמת | הרב איל יעקבוביץ' | פרשת שמות

התוועדות שפת אמת | הרב איל יעקבוביץ' | פרשת וארא

התוועדות שפת אמת | פרשת בא | עם הרב איל יעקבוביץ