מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

תוכנית משנה ברורה חלק ג' (סימן רל"ו- סימן___ )

"תוכנית הלכה"- הינה תוכנית לימוד שייסד הרב רפאל מעתוק שליט"א, בוגר ור"מ בישיבה. התוכנית מקיפה בצורה של שאלות ותשובות, את ששת כרכי המשנה ברורה. את התשובות בכללם כתב בוגר הישיבה יאיר כהן הי"ו.

תוכנית משנה ברורה חלק ב' (סימן קכ"ח- סימן רל"ה)

"תוכנית הלכה"- הינה תוכנית לימוד שייסד הרב רפאל מעתוק שליט"א, בוגר ור"מ בישיבה. התוכנית מקיפה בצורה של שאלות ותשובות, את ששת כרכי המשנה ברורה. את התשובות בכללם כתב בוגר הישיבה יאיר כהן הי"ו.

תוכנית משנה ברורה חלק א' (סימן א'- סימן קכ"ז)

"תוכנית הלכה"- הינה תוכנית לימוד שייסד הרב רפאל מעתוק שליט"א, בוגר ור"מ בישיבה. התוכנית מקיפה בצורה של שאלות ותשובות את ששת כרכי המשנה ברורה. את התשובות בכללם כתב בוגר הישיבה יאיר כהן הי"ו.

"תוכנית הלכה"- הינה תוכנית לימוד שייסד הרב רפאל מעתוק שליט"א, בוגר ור"מ בישיבה.
התוכנית מקיפה בצורה של שאלות ותשובות את ששת כרכי המשנה ברורה.
את התשובות בכללם כתב בוגר הישיבה יאיר כהן הי"ו.

השפעת לימוד תורה בישיבה על הפוליטיקה | כ"ב חשוון תשע"ט

שיעור מפי מו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א מעניני דיומא.