מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

שיעור כללי מסכת קידושין דף ה' עמוד ב'

שיעור כללי מסכת קידושין דף ה' עמוד ב'

שיעור כללי מסכת קידושין דף ה' עמוד ב'
שיעור כללי מסכת קידושין דף ה' עמוד ב'

כתוב/כתבי תגובה