מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

השפעת לימוד תורה בישיבה על הפוליטיקה | כ"ב חשוון תשע"ט

השפעת לימוד תורה בישיבה על הפוליטיקה | כ"ב חשוון תשע"ט

שיעור מפי מו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א מעניני דיומא.

שיעור מפי מו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א מעניני דיומא.

שיעור מפי מו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א מעניני דיומא.

כתוב/כתבי תגובה