מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

להיות יהודי

מטרת הסמינריון: בדור של בלבול והתבוללות אנו נדרשים לברר את כוחו של עם ישראל וסגולתו המיוחדת. בהתחברות אל המקורות ובמפגש עם התנאים והאמוראים שחיו בצפת אנו נלמד מדרכם את כוחו של עם ישראל.

בתוכנית

"כה עשו חכמינו" – סיור בעקבות חכמי הגליל, הכרות עם מידותיהם ואורח חייהם של התנאים הקבורים בגליל.
'מי אני ומה שמי'? – פתיחת הסמינר והכרות עם המדריכים .
'לכה דודי לקראת כלה' – קבלת שבת עם מדריכי הסמינר .
"ישנו עם אחד…" – יחידה העוסקת בשאלות: מה המיוחד בעם ישראל ,מי הוא יהודי, מה זה אומר להיות יהודי .
* עונג שבת– סיפורים, שירים, שו"ת עם המדריכים.
"קדושים תהיו לה' אלוקיכם" – יחידה בנושא מקומם של המצוות בחיי היומיום של היהודי.
"מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך" – יחידה העוסקת במצוות בין אדם לחברו .

משך התוכנית: שבת
קהל יעד: כיתות ו'- ז'