מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

תוכנית מסלול שנתית

פעילויות אחרונות במדרשת אור פשוט

הרבנית דבורה בנימין

ראשת בית המדרש