מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

דבר ראש הישיבה

כיוון…
את דברי האר"י, כי צפת מסוגלת לפנימיות התורה, אנו משתדלים ליישם בעזרת סדר יום הנותן מקום משמעותי לעבודת הלב, לדבקות ומתיקות בלימוד. אנו רואים את תלמידי הישיבה נשלחים ממנה,תלמידי חכמים אשר רוח ה' מפעמת בהם, לישועת עמו ונחלתו.
סדר היום…
סדר היום בישיבה הוא כמקובל בישיבות, סדר עיון בקיאות וסדר ערב. דגש רב ניתן על חשיבות העמל וההתמדה בלימוד הגמרא וב"ה, קול הלימוד נשמע ברמה בסמטאות צפת. יחד עם זה, השתדלנו לתת ללימוד נופך מיוחד. את היום אנו פותחים בהתוועדות- לימוד חסידות, ניגון ושירה בחבורה. הכנה זו מעוררת ופותחת את הלבבות לתפילה פנימית, חיה וערה. כך, לפני כל תפילה, יושבת החבורה בבית המדרש ומנגנת את מנגינת ליבה "ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה."
סדר בוקר מתחיל כל יום, בשיעור אמונה קצר מכתבי הרב, כך לימוד הגמרא מקושר לנותן התורה, בלימוד לשמה, מתוך דבקות,שליחות ושמחה.
מלבד הלימוד הרגיל בחברותות, מתקיימות בסדרים, לפי הצורך, חבורות לימוד עם הרמי"ם. לימוד זה,בחבורה, מצעיד את הלומדים בשביליה המסתעפים והעמוקים של התורה, באווירה נעימה ומרחיבת דעת.
בישיבה מתקיימת תכנית קבועה של לימוד הלכה למעשה. כך,יוכל כל תלמיד לעבור על כל חלקי המשנ"ב, תוך סדר, העמקה ודוגמאות מעשיות.
 
אוירה…
כדי להשתדל ולבנות תלמידי חכמים מאירים, המשמחים לבבות בתורה ובעבודה,מושם דגש מיוחד בישיבה,על עבודת ה' בדיבוק חברים, לאור דרכו של הבעש"ט. בחיות ובלב רגש. לימודי חסידות,התוועדויות לרגל ימים מיוחדים, טיולים מכוונים לקשב סוד ההוויה, ועוד.. באים כדי לבנות עובד ה' הדבק בו ית', ומאיר לכל סביבתו תורה שמחה, עמוקה, מחייה וקורנת.
  
צפת..

זכינו, ומיקומה של הישיבה הועתק לחצר האר"י,הוא 'חקל תפוחין קדישין'. מבנה הישיבה אומר כולו 'צפתיות' ומעניק הילת קדומים לבאים בשעריו.

קבלת שבת במקום קדוש זה, אליו עלו כל שבת האר"י וגוריו, היא לעילא מכל שירתא.. אף סיורי צפת הרבים, לא מוותרים ומשלבים את הישיבה במסלולם.לעיתים בני הישיבה זוכים לקבל שבת יחד עם מאות (!) חיילים,סטודנטים, מטיילים ותיירים בחוויה עצומה של אחדות ישראל. השראת שכינה ממש.
זכינו, ובכל ליל חמישי, הרב שמואל אליהו שליט"א,מרא דאתרא, מלווה אותנו ב'משמר' מרתק ומרומם. זוהי חוויה עצומה של קדושה המקדימה טבילה עם שחר במקווה האר"י ויוצרת הכנה ראויה לקבל פני שבת, בעיר קבלת השבת. בני הישיבה ואורחיה מצפים בכליון עיניים ללילה זה, שהוא אפוף סוד והתרוממות הנפש.
תלמידי הישיבה ואברכיה, משתלבים בפעילות הגרעין התורני בעיר כדוגמת תכניות יומיות של חברותות וחונכויות בין בחורי הישיבה לבני הנוער בעיר. זאת מלבד פרויקטים מיוחדים, אשר נועדו לקדם נוער ולהרים את הרוח בערי הפיתוח.
 
שליחות…
ככלל, אנו רואים שליחות גדולה בכך שמיקומה של הישיבה הוא בלב העיר העתיקה. זהו מקום בו עוברים מידי יום ביומו 'מקהלות רבבות עמך בית ישראל' הבאים לשתות מים זכים,מים טהורים. הלבבות פתוחים וצמאים, המעיין קיים,צריך רק לדלות ולהשקות…
נפלא לראות כיצד בצפת, אולי יותר מכל מקום אחר, קל ופשוט לחבק את אחינו חיבוק דקדושה ולהפגישם עם רגשות קודש. קדושת התורה העם והארץ.
אנו תפילה כי בגבור חיילה של הישיבה יוסיף ויזמן לנו ה' כלים ואפיקים בהם נוכל להשקות את אחינו במי התורה הפנימית, האוהבת והגואלת.
  
אופי…
הישיבה מונה כיום למעלה משמונים בחורים ואברכים כ"י. שיעור א' לבדו, מונה השנה כעשרים בחורים, אשר מצאו בישיבה את שאהבה נפשם.
חשוב לנו לשמור על התחושה המשפחתית והקרובה הקיימת בישיבה. קיים דגש מיוחד בישיבה על יחס אישי, אוהב ומחבק. ראש הישיבה והרמי"ם מלווים את התלמידים בצעדיהם אל התורה והקדושה, כדי לתמוך ולתת מענה לכל לב. שיעורי ערב ניתנים בבתי הרמי"ם והאברכים והתחושה ביתית וחמה. מפעם לפעם מתכנסים בני הישיבה כולם, ע"מ לחשוב ביחד ובפתיחות על אורחות הישיבה והתנהלותה.
תורת הרב, הולכת לפנינו כעמוד לפני המחנה. אנו משתדלים לחבר למבט הכללי- אידיאליסטי, את עבודת ה' האישית, הרגישה והמפותחת. לשם כך, אנו שמים דגש על לימודי אמונה וחסידות, ביסודיות ובגיוון. 
תלמידי שיעור ב' מקבלים הכנה מיוחדת לשרות צבאי משמעותי. הכנה רוחנית והלכתית בשיעורים המיועדים לכך. 
כיאה לעיר של שירה ויצירה, אנו משתדלים לתת מענה לחלקי הנפש השונים. מתקיים בישיבה שיעור שבועי בהתעמלות יוגה וכן סדנאות שבועיות בכתיבה יוצרת ובדמיון מודרך. אנו בישיבה רוצים לגדל תלמידים שלמים בכל מקצועת החיים.
דילוג לתוכן