מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

בישיבה מושם דגש על פנימיות בעבודת ה'- חסידות, ניגונים, שמחה ודיבוק חברים. כל אלה, עוטפים ומלווים לימודי גמרא בעיון ובקיאות וכן תכניות הלכה, לימודי אמונה ותנ"ך ברוח מרן הרב, תוך הדרכה אישית. 

דורנו, דור הגאולה, צמא לתורה חיה וצבעונית, לשיר חדש. הלימוד בישיבה, מכוון להצמחה של תלמידי חכמים בעלי רוחב אישיותי בדרישת ה'- שכל, רגש, יצירה פנימית והתעוררות הכוחות האישיים, כחלק מעבודת ה'.

 אנו רואים שליחות במיקומה של הישיבה, להרוות צימאונם של רבבות מאחינו המבקשים קדושה בסמטאות צפת, כמו גם להשתלב במערך החינוכי בעיר כולה.

הרב שמואל אליהו, מרא דאתרא, והרב בניהו ברונר, נשיא הישיבה ומייסדה, מלווים את הישיבה ומשפיעים מאורם עליה. 

ראש הישיבה, הרב איל יעקבוביץ, מוביל את הישיבה ומתווה את נגינתה, תוך אהבה ומסירות לכל תלמיד ותלמיד

סדר היום בישיבה

את היום אנו פותחים בהתוועדות- לימוד חסידות, ניגון ושירה בחבורה. הכנה זו מעוררת ופותחת את הלבבות לתפילה פנימית, חיה וערה. כך, לפני כל תפילה, יושבת החבורה בבית המדרש ומנגנת את מנגינת ליבה "ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה."

סדר בוקר מתחיל כל יום, בשיעור אמונה קצר מכתבי הרב, כך לימוד הגמרא מקושר לנותן התורה, בלימוד לשמה, מתוך דבקות,שליחות ושמחה.

מלבד הלימוד הרגיל בחברותות, מתקיימות בסדרים, לפי הצורך, חבורות לימוד עם הרמי"ם. לימוד זה,בחבורה, מצעיד את הלומדים בשביליה המסתעפים והעמוקים של התורה, באווירה נעימה ומרחיבת דעת.

בישיבה מתקיימת תכנית קבועה של לימוד הלכה למעשה. כך,יוכל כל תלמיד לעבור על כל חלקי המשנ"ב, תוך סדר, העמקה ודוגמאות מעשיות.

כיום הישיבה מונה כ...

תלמידים
חיילים
בוגרים
אברכים

שיעורים אחרונים

מתוך בית המדרש הוירטואלי

הכנה לחג שבועות

תלמידי הישיבה

תפילת הלל במערת המכפלה

בהנהגת ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ'

התועדות בישיבת הכותל

עם הרב שמואל אליהו וראש הישיבה

תפילת הלל בישיבה

ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ'

רבני הישיבה

הרב אלישע וולפסון

ר"מ שיעור א'

הרב גד ליאור

ר"מ שיעור א'

הרב יותם קארו

מנכ"ל הישיבה

הרב שמואל אליהו

נשיא הישיבה ורב העיר צפת

הרב איל יעקבוביץ'

ראש הישיבה

הרב אורי רזיאל

ר"מ שיעור ב'

הרב רן בן משה

ר"מ שיעור ב'

הרב אבי לוריא

ר"מ בוגרי צבא