מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

ביקור חיילים, ערב פורים עם משלוחי מנות

טקס סוף מסלול של חיל השריון עם עם צוות ביקור חיילים של הישיבה

הבדלה למוצ"ש קודש פרשת משפטים שבת הורים

מתוך התועדות שפת אמת לפרשת וארא בהשתתפות מוו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א ורה"י הרב איל יעקבוביץ' שליט"א

הלל חוה"מ סוכות תשע"ט, ירושלים רחבת דוידסון.

סוף מסע כומתה של חיילנו מהנדסה קרבית

א' אלול תשע"ח פותחים שנה

סיום התנ"ך בישיבה סוף זמן קיץ תשע"ח

גיוס שנה ב' תשע"ח