מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

גרעין תורני לאומי צפת

בתרבות
בציפייה
בביחד
הקודם
הבא

הרב בניהו ברונר - רב הגרעין

הגרעין התורני צפת, פועל לחיזוק ההתישבות בעיר צפת דרך הבאת משפחות לעיר וסיוע בקליטתם, מקדם ומבצע מיזמים רבים בתחומי חינוך וחברה שמשפיעים רבות הן במישור הפרטי והן במישור הציבורי על כלל תושבי העיר. 

הגרעין מונה משפחות רבות שחיות בעיר בקהילות השונות, חלקן הגיעו מחוץ לעיר וחלקן בני המקום. הגרעין מהווה את הגורם המתסיס, שאינו שוקט על שמריו, המחפש כל הזמן דרכים ופעולות כיצד להתקדם ולקדם את עצמו, את האנשים, את הקהילות ואת העיר בכלל, למקומות טובים יותר ושלמים יותר. 

אנשי הגרעין מאמינים שהשילוב של חיבור קהילתי שפתוח לכל יחד עם משימתיות כלפי חוץ, הוא המתכון הנכון לבנית חברה אזרחית נכונה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.

צור קשר

ארועים פתוחים

ט"ו בשבט בנטיעה אישית- סדנת בניית עדניות בעץ לנשות הקהילה

גרעין בנות השרות תש"פ מקשטות את האוטובוסים בעיר-