מרכז תורני לאומי ע"ש מר"ן יוסף קארו | צפת

גרעין תורני לאומי צפת

יחד בונים קהילה

הגרעין התורני מונה משפחות רבות שחיות בעיר בקהילות השונות, חלקן הגיעו מחוץ לעיר וחלקן בני המקום. הגרעין מהווה את הגורם המתסיס, שאינו שוקט על שמריו, המחפש כל הזמן דרכים ופעולות כיצד להתקדם ולקדם את עצמו, את האנשים, את הקהילות ואת העיר בכלל, למקומות טובים יותר ושלמים יותר. 

מתוך כך הגרעין פועל לחיזוק ההתישבות בעיר צפת דרך הבאת משפחות לעיר וסיוע בקליטתם, מקדם ומבצע מיזמים רבים בתחומי חינוך וחברה שמשפיעים רבות הן במישור הפרטי והן במישור הציבורי על כלל תושבי העיר. 

אנשי הגרעין מאמינים שהשילוב של חיבור קהילתי שפתוח לכל יחד עם משימתיות כלפי חוץ, הוא המתכון הנכון לבנית חברה אזרחית נכונה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.

צור קשר

מיזם חברתי קהילתי

ארועים פתוחים

בית מדרש לגמלאים

לו"ז בית המדרש

אור פשוט

בית מדרש נשי

מהנעשה בנוער חלק א'

סיכום חודשי סיוון תמוז

מהנעשה בנוער חלק ב'

סיכום חודשי סיוון תמוז

מהנעשה בגרעין

בוקר של לימוד והכנה לקראת יום הכיפורים במדרשת "אור פשוט" בית מדרש נשי קהילתי, של הגרעין התורני בלימוד השתתפו כ60 נשים!
"ראו באורי שזורח עליכם"

ראש השנה הוא בסימן של התחדשות המגיעה בפתאומיות. הכנות חודש אלול הם לקראת יום הכיפורים, שהרי ארבעים הימים שמשה היה במרום החלו בראש חודש אלול והסתיימו ביום הכיפורים, כך שהסליחות הן הכנה ליום הכיפורים ולא לראש השנה. לקראת סיומם של ארבעים הימים אנו מקבלים זריקת התעוררות בדמות ראש השנה. כשקידשו את החודשים על פי הראיה, לא ידעו מתי יחול ראש השנה בצורה מדויקת, ולכן מספק היו מתחילים לנהוג קדושת יום טוב בליל שלושים של חודש אלול ובמהלך יום המחרת היו יודעים אם היום ראש השנה או למחרת. מהלך זה מלמד שהתחדשות מגיעה בהפתעה, ואנו מצפים להפתעה כזו שתיתן לנו את הזדמנויות חדשות. עם ישראל מאופיין ברצון להתחדשות, המצווה הראשונה שהצטוו ישראל עליה היא: "החודש הזה לכם ראש חודשים". שגרה מסוכנת מאד וגם אם יש דברים שאנו צריכים לעשות בצורה קבועה, אנו חייבים לחפש בכל דבר חוויה מחודשת "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". 
אני מאחל לכולכם התחדשות בחיים הפרטיים, המשפחתיים ולכולנו בחיים הלאומיים.
מוקירכם ואוהבכם
בניהו ברונר

רב הגרעין- הרב בניהו ברונר

ראש העיר- מר אילן שוחט

הציונות הדתית עבורי…

הקב"ה זיכה אותי לעמוד בראש עיר הקודש צפת.

שכראש העיר הצעיר ביותר בישראל, אני מנהל עיר מגוונת ומעורבת, שאוכלוסייתה מורכבת מכל הזרמים הקיימים בחברה הישראלית, פסיפס אנושי מרתק.

לצפת מסורת ארוכת שנים של חיים בצוותא, בכבוד הדדי ,בסובלנות ובהידברות מתמדת. לאנשי הציונות הדתית בצפת, תפקיד משמעותי בעיצוב דמותה זו של העיר.

בצפת חיות כמה קבוצות של בני הציונות הדתית, המנהלים כאן חיי קהילה למופת. בשיתוף ובסיוע העירייה, הם הקימו מוסדות חינוך ותרבות לכל הגילאים והעיר זכתה לאחרונה, לא במעט בזכות מסירותם לעולם החינוך, בפרס החינוך הארצי, כחלק מעשייה מבורכת זו. ראוי לציין גם, כי בית הספר התיכון אמי"ת בנות והאולפנית בו, זכה השנה, בנפרד, בפרס בית הספר המצטיין הארצי בחינוך הממ"ד.

כמו כן, הם מארגנים פעילויות התנדבותיות של רבנים ואנשי חינוך בקהילות השונות, הרואים בכך שליחות למען כלל הציבור בעיר.

אנשי הציונות הדתית בצפת מהווים גשר חברתי-ערכי להידברות, בין הציבור הדתי, לבין הציבור הכללי .

הם עוסקים בקירובם למורשת היהודית ובאותה מידה הם מהווים גשר לא פחות חשוב ומשמעותי לציבור החרדי על גווניו.

אני מזהה באנשי הציונות הדתית, בצפת ובמדינה, דחף ורצון עז להיות שותפים אמתיים בעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל, תוך חיפוש אחר מרכיבי זהות משותפים, מתוך אהבת האדם ונאמנות בלא תנאי למדינה ולערכיה.

אמר הרב בן ציון חי עוזיאל, מי שהיה רבה הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל:

"התורה והמדינה היו ויהיו בישראל גוף אחד ומאוחד שאין בו פירוד, כי כל אחד מותנה הוא בקיומו של חברו "…

כך הם עבורי בני הציונות הדתית בעיר צפת – עולם התורה והעיר כרוכים ושלובים זה בזה. הם חלק בלתי נפרד ושותפים נאמנים בתהליך" קפיצת המדרגה" שהעיר עוברת בשנים האחרונות. כמו גם מפסטיבל הכלייזמרים הבינלאומי המפורסם, שהוא נשמת אפה של העיר ומסמל יותר מכל את הניגונים המסורתיים המאחדים את העם. בחודש הבא נחוג את הפסטיבל ה- 62, בין ל' באב ל- ב' באלול וכמידי שנה, נזכה לקבל בשמחה את אלפי המבקרים, בני הציונות הדתית, הפוקדים אותו בנאמנות שנה אחר שנה.

גאווה גדולה בעירנו צפת הם הצעירים ,דור ההמשך המוצלח שלנו ,חדורי האמונה והשליחות, חניכי תנועות בני עקיבא ותנועת אריאל, הלומדים באולפנות ובישיבות תיכוניות, במכינות קדם צבאיות ובישיבות ההסדר. שיעור הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל ולשירות לאומי מקרב בוגרי החינוך הממ"ד ,הוא מן הגבוהים בארץ.

העיר צפת ותושביה ישמחו לקלוט גרעינים, אנשי הציונות הדתית, להתיישב בעיר ולהיות שותפים מלאים בהפיכתה של בירת הגליל, עיר מורשתו של העם היהודי, לדוגמה ולמופת בישראל.

דילוג לתוכן